Višesatna parkirna karta

NOVA USLUGA GRADSKOG PARKINGA d.o.o.

Zamijenite Dnevnu parkirnu kartu Višesatnom

 

Svakom se može dogoditi da zaboravi produžiti vrijeme parkiranja ili platiti parkiranje.

Kada kontrolor Gradskog parkinga tijekom redovite kontrole utvrdi da parking za određeno vozilo nije plaćen, na licu mjesta izdaje dnevnu parkirnu kartu (DPK). Dnevna parkirna karta (DPK) ostavlja se ispod brisača vjetrobranskog stakla. Cijena dnevne parkirne karte (DPK) ovisi o zoni u kojoj ste parkirali i sezoni, od 5,60 € do 60,00 €. Dnevnu parkirnu kartu (DPK) dužni ste platiti u roku od osam (8) dana.

U slučaju da se dnevna parkirna karta ne plati na vrijeme, vlasniku vozila se šalje opomena na kućnu adresu, a ako se vlasnik vozila ogluši na opomene, provodi se daljnji postupak koji dodatno poskupljuje cijeli proces.

Kako bi korisnicima naših usluga izašli u susret, Gradski parking uvodi novu uslugu - Višesatnu parkirnu kartu.

Višesatnom parkirnom kartom možete zamijeniti dnevnu parkirnu kartu i naknadno platiti vrijeme provedeno na parkingu uvećano za naknadu. Kako?

  1. Pod vjetrobranskim ste staklom zatekli Dnevnu parkirnu kartu (DPK),
  2. S Dnevnom parkirnom kartom dođite na blagajnu Gradskog parkinga ili ovlaštene (označene) kioske TISKA i iNOVINA;
  3. Zamijenite Dnevnu parkirnu kartu za Višesatnu parkirnu kartu
  4. Plaćanjem Višesatne parkirne karte plaćate cijenu sata parkiranja od izdavanja Dnevne parkirne karte do uplate, uvećano za naknadu.

 

Primjer:

Ukoliko ste zaboravili platiti parking u Zoni 2, kontrolor će vam u 9:30 sati ostaviti Dnevnu parkirnu kartu na iznos od 5,60 €. Vi ste u 11:30 na vjetrobranskom staklu našli Dnevnu parkirnu kartu, s kojom idete na najbliži kiosk Tiska ili iNovina i plaćate vrijeme parkiranja od 9:30 do 11:30 sati uvećano za cijenu naknade.

Novom uslugom Višesatne parkirne karte Gradski parking d.o.o. nastoji odgovorno upravljati javnim površinama povjerenim na upravljanje, na svaki način olakšati korisnicima i smanjiti njihove troškove. Gradski parking od svojih samih početka radi na uvođenju tehnoloških inovacija i usluga koje njegovim korisnicima olakšavaju korištenje svih usluga parkiranja. Tako je nedavno uvedena mobilna i web aplikacija PayDo koja omogućava brzo i jednostavno plaćanje parkiranja, bez dodatnih troškova.

Copyright © 2007 - 2024   •   Gradski parking d.o.o.   •   Sva prava pridržana.
Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja