Uvjeti prijevoza


 

Na početku prijevoza putnik je dužan putnu kartu odmah po ulasku u vozilo validirati u uređaju Prijevoznika. Neponištena putna karta ne vrijedi za putovanje.


Putnik bez putne karte, dužan je ulaskom u vozilo Prijevoznika, bez posebnog poziva, u vozilu Prijevoznika kupiti jednokratnu putnu kartu i za pIaćanje osigurati sitan novac. Kartu kupljenu kod vozača nije potrebno validirati jer je na njoj utisnuto vrijeme početka putovanja.


Putnik je dužan putnu kartu, sačuvati neoštećenu do kraja putovanja. U protivnom smatrat će se da putnik koristi usluge Prijevoznika bez valjane putne karte.


Vozač vozila Prijevoznika ne smije primiti na prijevoz putnika koji nema putne karte ili ima neispravnu putnu kartu.


Vozač vozila Prijevoznika ne smije primiti na prijevoz osobu za koju utvrdi da bi svojim ponašanjem, prtljagom, odnosno drugim stvarima koje unese u vozilo mogla ugroziti sigurnost putnika ili vozila, te onečistiti putnike ili vozilo.


Vozač vozila Prijevoznika ne smije primiti na prijevoz osobu mladu od 6 godina, bez pratnje odrasle osobe.


Kućne ljubimce se može uvoditi u sredstvo javnog komunalnog prijevoza sukladno općim uvjetima prijevoznika.


Putnik za kojeg se u vrijeme putovanja, izvršenom kontrolom utvrdi da nema putne karte ili ima neispravnu putnu kartu, snosi posljedice.


Putnik je dužan na traženje putnu kartu predati na uvid ovIaštenoj osobi Prijevoznika (Kontroloru ili drugim ovlaštenim djelatnicima), koji mogu biti odjeveni u službenu ili građansku.

JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

Planiranje putovanja

INFORMACIJE O LINIJAMA I  PRETPLATNIM KARTAMA

Detaljne informacije o  linijama   gradskog  prijevoza na mob: 091 1200 774

Detaljne informacije o izradi pretplatnih karata mogu se dobiti na tele: 091 1200 899

 

PRODAJNA MJESTA

Putne karte mogu  se kupiti na kiosku na Tržnici i u čekaonici Autobusnog kolodvora.

Radno vrijeme prodajnih mjesta:
Ponedjeljak - petak 07 do 21 sati,
subotom 07 do 15 sati.

Copyright © 2007 - 2024   •   Gradski parking d.o.o.   •   Sva prava pridržana.
Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja