Rezervacija parkirališnih mjesta

Informacija o mogućnosti rezervacije  parkirnih mjesta za zonu A+, C i 0-tu parkirališnu zonu:

 

Cijena jednog parkirnog mjesta iznosi 185,81 EUR mjesečno za A+ zonu.

Cijena jednog parkirnog mjesta iznosi 185,81 EUR mjesečno za C zonu.

Cijena jednog parkirnog mjesta iznosi 212,35 EUR mjesečno za 0 zonu.

 

Rezervirana parkirališna mjesta na zahtjev korisnika odobrava Gradski parking d.o.o. na rok od najmanje tri (3) mjeseca za parkirališnu zonu A+ i C, a za 0-tu parkirališnu zonu na rok od najmanje dvanaest (12)mjeseci.

 

A+ zona obuhvaća parkiralište Draga

C zona obuhvaća parkiralište Gat Krka.

0-ta parkirališna zona obuhvaća parkirališta na sljedećim lokacijama: Obala palih omladinaca, Obala prvoboraca, Obala hrvatske ratne mornarice i Ulica Draga ( ulično parkiralište).

 

Ukupan broj odobrenih parkirališnih mjesta u zonama A+ i C može biti najviše 30, odnosno 15 parkirališnih mjesta po pojedinoj zoni u kojoj je dopuštena rezervacija.

U zonama A+ i C jedan korisnik može rezervirati ukupno 16 parkirnih mjesta, odnosno 8 po pojedinoj zoni.

Ukupan broj odobrenih rezerviranih parkirališnih mjesta u 0-toj zoni može biti najviše 10, na lokacijama gdje to odluči isporučitelj usluge- Gradski parking d.o.o.

U 0-toj zoni jedan korisnik može rezervirati najviše 5 parkirališnih mjesta.

Ugovor u zakupu, ne može se smatrati dokazom o potrebnom broju osiguranih parkirališnih mjesta, u smislu Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališnih ili garažnih mjesta na području grada Šibenika ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/19).

Copyright © 2007 - 2024   •   Gradski parking d.o.o.   •   Sva prava pridržana.
Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja