Kontrola karata i neispravna putna karta

Putnik je dužan na traženje putnu kartu predati na uvid ovlaštenoj osobi Prijevoznika (Kontroloru ili drugim ovlaštenim djelatnicima), koji mogu biti odjeveni u službeni ili građansku odjeću, a dužni su putniku na njegov zahtjev predočiti iskaznicu Prijevoznika iz koje je vidljiva njihova ovlast za obavljanje kontrole.

Neispravna putna karta je:

  • Putna karta kojoj je isteklo vrijeme korištenja,
  • Putna karta koja se koristi u tarifnoj zoni prijevoza za koju nije namijenjena,
  • Putna karta na kojoj su neovIašteno mijenjani, brisani, dodavani ili precrtavani podaci, Putna karta koja je krivotvorena u bilo kojem dijelu,
  • Putna karta oštećena u toj mjeri da nisu jasno vidljivi podaci koje putna karta sadrži, Beskontaktna putna karta mehanički ili elektronski oštećena u toj mjeri da nisu dostupni podaci koje karta sadrži,
  • Beskontaktna putna karta koju koristi osoba čiji osobni podaci nisu na njoj, Beskontaktna putna karta koja nije valjano registrirana ulaskom u vozilo.

Ako se kod putnika utvrde prethodno opisane okolnosti, putnik je dužan Kontroloru ili drugoj ovlaštenoj osobi Prijevoznika dati podatke o svom identitetu davanjem na uvid svoje osobne iskaznice ili druge isprave kojom se identitet može nedvojbeno utvrditi.

Nakon izvršene identifikacije Kontrolor ili druga ovIaštena osoba Prijevoznika, u slučaju neispravnosti putne karte, proglasiti će istu nevažećom, a putnika u njenom posjedu uputiti da napusti autobus ili kupi putnu kartu u vozilu kao bi nastavio dalje putovanje do odredišta, prethodno uručivši mu Obavijest putniku o kaznenim uvjetima. Ako putnik ne posjeduje gotovinu ili valjanu vrijednosnu putnu kartu ili ne žeIi kod vozača kupiti putnu kartu, Kontrolor ili druga ovIaštena osoba Prijevoznika onemogućit će mu daljnje korištenje usluge prijevoza iskrcavanjem iz vozila na prvom nadolazećem autobusnom stajaIištu.

 

VOŽNJA BEZ KARTE- NAJSKUPLJA VOŽNJA

Kontrolor ili druga ovlaštena osoba Prijevoznika može za gotovinu na licu mjesta naplatiti kaznu u visini od 6,64 EUR za što izdaje račun. Račun za plaćenu kaznu pored visine kazne sadrži: datum, vrijeme i liniju na kojoj je naplaćena kazna.

Prijevoznik može protiv putnika, ako u roku od 3 dana ne plati kaznu sukladno prethodno navedenom, provesti prekršajni postupak kod stvarnog nadležnog suda, ako se utvrdi da se putnik služi krivotvorenom putnom kartom ili sudjeluje u izradi ili stavljanju u opticaj takvih karata.

JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

Planiranje putovanja

INFORMACIJE O LINIJAMA I  PRETPLATNIM KARTAMA

Detaljne informacije o  linijama   gradskog  prijevoza na mob: 091 1200 774

Detaljne informacije o izradi pretplatnih karata mogu se dobiti na tele: 091 1200 899

 

PRODAJNA MJESTA

Putne karte mogu  se kupiti na kiosku na Tržnici i u čekaonici Autobusnog kolodvora.

Radno vrijeme prodajnih mjesta:
Ponedjeljak - petak 07 do 21 sati,
subotom 07 do 15 sati.

Copyright © 2007 - 2024   •   Gradski parking d.o.o.   •   Sva prava pridržana.
Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja