Kontakt

Kontakt

Ured direktora


Direktor

Goran Bulat, mag.oec.
direktor@gradski-parking.hr


Pomoćnik direktora za operativne poslove

Tomislav Lucić, ing.
tomislav.lucic@gradski-parking.hr


Tajnica direktora

Lucija Palić, mag.admin.publ.
tel: 022/ 200-770
fax: 022/ 200-771
lucija.palic@gradski-parking.hr
 

Odjel javne nabave i poslova nabave

Voditeljica odjela: Anita Skorin dipl.oec.
anita.skorin@gradski-parking.hr

 

Odjel javnog prijevoza u obalnom pomorskom prometu i naplate lučkih pristojbi

Voditelj odjela: Josip Belamarić, mag.oec./ bacc.ing.traff.
josip.belamaric@gradski-parking.hr

 

Odjel cestovnog prijevoza robe

Voditelj odjela: Dubravko Ivec
dubravko.ivec@gradski-parking.hr


Odjel blagajne

Voditelj odjela: Ivica Pirija bacc.ing.traff.
ivica.pirija@gradski-parking.hr

Radno vrijeme blagajne:

07:00h - 23:00h ljetni period, radnim danom u periodu od 1.6.-30.9. ( rad sa strankama od 7-21)

07:00h - 21:00h ostatak godine 
(prizemlje zgrade Autobusnog kolodvora, desno, soba br.2)

 

Osoba za kontakt priveza broda

Mate Makarin: 095 915 0522

 

Sektor financijsko - računovodstvenih poslova


Rukovoditeljica sektora financijsko - računovodstvenih poslova

Ana Predovan Kravar, dipl.oec.
ana.predovan.kravar@gradski-parking.hr

 

Zamjenica rukovoditeljice sektora financijsko - računovodstvenih poslova

Nikica Cukrov Paić, dipl.oec.
nikica.cukrov.paic@gradski-parking.hr

Sektor pravnih, općih i kadrovskih poslova


Rukovoditeljica sektora pravnih, općih i kadrovskih poslova

Danira Protega Popović, dipl.iur.
danira.protega.popovic@gradski-parking.hr

Sektor parkirališta i premještanja vozila


Rukovoditelj sektora parkirališta

Dragan Grubišić, ing.prometa
dragan.grubisic@gradski-parking.hr
 

Draga 14, 22000 Šibenik
tel: 022/ 212-205
fax: 022/ 212-255
info-parking@gradski-parking.hr


Odjel premještanja vozila
Voditelj odjela: Dario Cigić

Radno vrijeme ureda: radnim danom 07:00h - 21:00h, subotom 07:00h - 14:00h

Velimira Škorpika 5
tel: 022/ 218-459
mob: 091/ 1200-823
pauk@gradski-parking.hr,

 

Logistički centar "Poljana"

Voditelj centra: Jakov Vuletin, ing. prometa
jakov.vuletin@gradski-parking.hr

Sektor autobusni kolodvor


Rukovoditelj sektora autobusnog kolodvora

Stipica Protega, ing. prometa
stipica.protega@gradski-parking.hr

Draga 14, 22000 Šibenik
tel: 022/ 200-770
fax: 022/ 200-771

Odjel prodaje karata

Voditelj odjela: Tomislav Sabioni
tomislav.sabioni@gradski-parking.hr

Odjel prometne službe i informacija

Voditelj odjela: Dino Rak
dino.rak@gradski-parking.hr

Sektor javnog gradskog prijevoza


Rukovoditelj sektora javnog gradskog prijevoza

Ivan Kundid, mag.ing.traff.

ivan.kundid@gradski-parking.hr

 

Voditelj prometnog odjela

Jurica Ljubičić, bacc.ing.traff.
jurica.ljubicic@gradski-parking.hr

 

Copyright © 2007 - 2024   •   Gradski parking d.o.o.   •   Sva prava pridržana.
Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja