IZBORNIK

Komercijalna karta - Logistički centar Poljana

Komercijalna karta - Logistički centar Poljana

Komercijalna parkirališna karta B. Zona - Logistički centar Poljana (podzemna garaža)

Komercijalna mjesečna parkirališna karta je vrsta parkirališne karte (dalje u tekstu: komercijalna karta), koja se izdaje pravnim i fizičkim osobama, neovisno o sjedištu ili poslovnom uredu, odnosno prebivalištu ili boravištu, odnosi se na parkiralište B. Zone - javna garaža Poljana.

 

  • Naknada za mjesečnu komercijalnu kartu za Logistički centar Poljana iznosi (podzemna garaža) iznosi:​​

​             -  500,00 kuna (period od 01.10.-31.05.)

             - 1.200,00 00 kuna (period od 01.06.-30.09.)

 

Prilikom prve kupnje komercijalne karte, korisnik snosi troškove magnetne kartice (medija) prema važećem cjeniku isporučitelja komunalne usluge.

Naplata komercijalne karte obavlja se naplatom preko žiro-računa isporučitelja komunalne usluge ili slobodnom kupnjom i pruzimanjem komercijalne mjesečne karte na blagajni isporučitelja komunalne usluge (Logistički centar Poljana - nadzorna soba).

Copyright © 2007 - 2022 . Gradski parking d.o.o. Sva prava pridržana . Dizajn i razvoj: MEDIAN