Javna parkirališta

01 | cijena karte u periodu 01.06.-30.09.
01 | DPK: dnevna parkirna karta u periodu 01.06.-30.09.
02 | cijena karte u ostatku godine

02 | DPK: dnevna parkirna karta u ostatku godine

ZONA 0
708220

Javno parkiralište

Cijena 01
/2,50 €
DPK 01
/40,00 €

Cijena 02
/1,00 €
DPK 02
/14,00 €

Saznajte više

ZONA I
708221

Javno parkiralište

Cijena 01
/1,00 €
DPK 01
/16,00 €

Cijena 02
/1,00 €
DPK 02
/14,00 €

Saznajte više

ZONA I+
708228

Javno parkiralište

Cijena 01
/1,00 €
DPK 01
/16,00 €

Cijena 02
/1,00 €
DPK 02
/14,00 €

Saznajte više

ZONA II
708222

Javno parkiralište

Cijena 01
/0,40 €
DPK 01
/6,40 €

Cijena 02
/0,40 €
DPK 02
/5,60 €

Saznajte više

ZONA A

Željeznički kolodvor

Cijena 01
/2,00 €
DPK 01
/48,00 €

Cijena 02
/1,00 €
DPK 02
/24,00 €

Saznajte više

ZONA A

EX-Izgradnja

Cijena 01
/2,00 €
DPK 01
/48,00 €

Cijena 02
/1,00 €
DPK 02
/24,00 €

Saznajte više

ZONA A+

Draga

Cijena 01
/2,00 €
DPK 01
/48,00 €

Cijena 02
/1,00 €
DPK 02
/24,00 €

Saznajte više

ZONA B

Logistički centar Poljana | Podzemna garaža

Cijena 01
/1,33 €
DPK 01
/31,92 €

Cijena 02
/0,66 €
DPK 02
/15,84 €

Saznajte više

ZONA C

Gat Krka

Cijena 01
/2,50 €
DPK 01
/60,00 €

Cijena 02
/1,00 €
DPK 02
/24,00 €

Saznajte više

Parkiralište bazena u Crnici
708223

Sezonsko parkiralište

Cijena 01
/1,50 €
DPK 01
/24,00 €

Cijena 02
/

Saznajte više

Parkiralište City parking

Sezonsko parkiralište

Cijena 01
5,00 €/dan

Cijena 02
/

Saznajte više

Parkiralište Solaris
708280

Sezonsko parkiralište

Cijena 01
5,00 €/dan

Cijena 02
/

Saznajte više

Parkiralište za invalide

Ulica Slobodana Macure

Cijena 01
/0 €

Cijena 02
/0 €

Saznajte više

Copyright © 2007 - 2024   •   Gradski parking d.o.o.   •   Sva prava pridržana.
Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja