Gradske linije

Gradske linije

 

 

Jednokratne karte

Mjesečna pretplatna karta

Zona

Jedno putovanje

Jedno putovanje – kod vozača  

Trodnevna putovanja

Dnevna putovanja

Građanska

Osnovno-školska

Učenička/

Studentska

Umirovljenička

I Zona

7,53kn
(1€)

11,30kn
(1,5€)

52,74kn
(7€)

22,60kn
(3€)

150,69kn
(20€)

37,67kn
(5€)

75,35kn
(10€)

75,35kn
(10€)

II Zona

11,30kn
(1,5€)

15,07kn
(2€)

79,11kn
(10,5€)

33,90kn
(4,5€)

150,69kn
(20€)

37,67kn
(5€)

75,35kn
(10€)

75,35kn
(10€)

III Zona

15,07kn
(2€)

18,84kn
(2,5€)

105,48kn
(14€)

45,20kn
(6€)

150,69kn
(20€)

37,67kn
(5€)

75,35kn
(10€)

75,35kn
(10€)

Copyright © 2007 - 2022   •   Gradski parking d.o.o.   •   Sva prava pridržana.
Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja