Cijene parkiranja

Cijene parkiranja

Cijene uličnog parkiranja

ZONA 0 I I+ II
CIJENA

1,00 €

1,00 €

1,00 €

0,40 €

od 1. lipnja do 30. rujna

ZONA 0 I I+ II
CIJENA 2,50 € 1,00 € 1,00 €  0,40 €

 

Cijene rampom reguliranih parkirališta

ZONA PARKIRALIŠTA CIJENA¹ CIJENA²
A Željeznički kolodvor | Ex-Izgradnja

2,00 €

1,00 €

A+ Draga 

2,00 € 

1,00 € 

B Logistički centar "Poljana" (podzenma garaža)

1,33 €

0,66  €

C Gat Krka

2,50 € 

1,00  €

¹ | cijena satne karte u periodu 01.06.-30.09.
² | cijena satne karte u ostaku godine

 

Copyright © 2007 - 2024   •   Gradski parking d.o.o.   •   Sva prava pridržana.
Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja