Cijene parkiranja

Cijene parkiranja

Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna.

Cijene uličnog parkiranja

ZONA 0 I I+ II
CIJENA

6,00 kn/    0, 80 €

6,00 kn / 0,80 € 6,00 kn/ 0,80 € 3,00 kn /0,40 €

od 1. lipnja do 30. rujna

ZONA 0 I I+ II
CIJENA 15,00 kn/1,99 € 6,00 kn /0,80 € 6,00 kn/0,80 € 3,00 kn//0,40 €

 

Cijene rampom reguliranih parkirališta

ZONA PARKIRALIŠTA CIJENA¹ CIJENA²
A Željeznički kolodvor | Ex-Izgradnja 10,00 kn/ 1,33 € 5,00 kn/ 0,66  €
A+ Draga  10,00 kn/ 1,33 € 5,00 kn / 0,66  €
B Logistički centar "Poljana" (podzenma garaža) 10,00 kn/ 1,33 €

5,00 kn/ 

/ 0,66  €

C Gat Krka 15,00 kn /  1,99 € 6,00 kn/ 0,80  €
¹ | cijena satne karte u periodu 01.06.-30.09.
² | cijena satne karte u ostaku godine

 

Copyright © 2007 - 2022   •   Gradski parking d.o.o.   •   Sva prava pridržana.
Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja