Natječaj za prijem u radni odnos - Vozač autobusa

  06.06.2022, 12:46h
Natječaj za prijem u radni odnos - Vozač autobusa

Gradski parking d.o.o. raspisuje natječaj za prijem u radni odnos vozača autobusa

Gradski parking d.o.o. dana 06. lipnja 2022. godine, raspisuje

 

NATJEČAJ  za prijem u radni odnos - vozač autobusa

Naziv radnog mjesta: VOZAČ AUTOBUSA

Broj radnika: 28

Vrsta radnog odnosa: neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rok

Radno iskustvo: nije potrebno

Uvjeti:

 • SSS ili (stručna osposobljenost) vozač motornog vozila
 • vozačka dozvola D kategorije
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova vozač autobusa
 • posjedovanje elektroničke kartice za tahograf
 • periodička izobrazba vozač za prijevoz putnika  („KOD 95“)

Uvjeti rada: rad u smjenama, subotom, nedjeljom i blagdanom

Rok za dostavu ponuda: 15 dana

Dokazi uz ponudu:

 • molba i životopis
 • svjedodžba o završenom srednjoškolskom obrazovanju  u zanimanju vozač cestovnog motornog vozila
 • -vjedodžba o završenom srednjoškolskom obrazovanju koja je prethodila prekvalifikaciji  za vozača cestovnog motornog vozila
 • preslika važeće vozačke dozvole D kategorije, preslika kartice vozača, preslika potvrde o provedenoj izobrazbi vozača za prijevoz putnika (KOD-95),  preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Planirani početak rada: 

 • Za 9 vozača: 01. kolovoza 2022. godine
 • Za 19 vozača: 15. kolovoza 2022. godine

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na  natječaj (ponudi) navesti o kojem se pravu radi, te ukoliko to posebni propisi navode, obavezno dostaviti dokumentaciju koja se na određeno pravo odnosi iako se radi o pravu i statusu koji se dokazuje rješenjem ili potvrdom). Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Temeljem obaveza koje proizlaze za sve subjekte iz Opće uredbe o zaštiti podataka (UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. god., o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podatka i o slobodnom kretanju takvih podataka), Gradski parking d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke sadržane u traženoj dokumentaciji, isključivo u svrhu poduzimanja postupka u smislu zasnivanja radnog odnosa, što čini zakonitu svrhu obrade osobnih podataka na temelju čl. 6. st.1. točka c) Uredbe. Sva predana dokumentacija čuvat će se 5 godina nakon završetka selekcijsko postupka po predmetnom natječaju.

Gradski parking d.o.o. je svjestan kako su osobni podaci kandidata njegovo vlasništvo te, iako su ti podaci neophodni za prijavu na natječaj, kandidati u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka, zajamčena navedenom Uredbom.

Ponuda se podnosi na adresu:

Gradski parking d.o.o.

Draga 14

22 000 Šibenik

s naznakom

„-Za natječaj za prijem u radni odnos vozač autobusa“

 

 

 

                                                                                                                             Direktor:

                                                                                                                   Goran Bulat, mag.oec.

INFORMACIJE AUTOBUSNOG KOLODVORA

060 368 368

PRIJEVOZ ROBE U STAROJ GRADSKOJ JEZGRI

091 120 1026

Obavijesti i informacije

NAJNOVIJE VIJESTI

Copyright © 2007 - 2022   •   Gradski parking d.o.o.   •   Sva prava pridržana.
Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja