IZBORNIK

Komercijalna karta

Komercijalna karta

Tjedna komercijalna karta/mjesečna komercijalna karta/godišnja komercijalna karta je oblik parkirne karte koja se izdaje pravnim i fizičkim osobama, neovisno o sjedištu ili poslovnom uredu odnosno prebivalištu ili boravištu, a odnosi se na ulična parkirališta 1. Zone i 2. Zone.

Zona 1.

 • Naknada za tjednu komercijalnu kartu za 1. zonu iznosi:
 • od 01. 10. do 31.05. - 170,00 kuna
 • od 01.06. do 30.09. - 200,00 kuna
 • Naknada za mjesečnu komercijalnu kartu za 1. zonu iznosi:
 • od 01. 10. do 31.05. - 680,00 kuna
 • od 01.06. do 30.09. - 800,00 kuna

Naknada za godišnju komercijalnu kartu za 1. zonu iznosi 7.480,00 kuna.

 

Zona 2.

 • Naknada za tjednu komercijalnu kartu za 2. zonu iznosi:
 • od 01. 10. do 31.05. - 120,00 kuna
 • od 01.06. do 30.09. - 150,00 kuna
 • Naknada za mjesečnu komercijalnu kartu za 2. zonu iznosi:
 • od 01. 10. do 31.05. - 480,00 kuna
 • od 01.06. do 30.09. - 600,00 kuna

Naknada za godišnju komercijalnu kartu za 2. zonu iznosi 5.280,00 kuna.

 

Naplata tjedne/mjesečne/godišnje komercijalne karte obavlja se naplatom preko žiro-računa Gradskog parkinga d.o.o., slobodnom kupnjom na blagajni GP-a ili kod ovlaštenih prodavača.

Copyright © 2007 - 2019 . Gradski parking d.o.o. Sva prava pridržana . Dizajn i razvoj: MEDIAN